Index of /eContent-Fizica

PL-Fiz-AtC-1-2 lectii/ Structura discontinuă a substanţei. Molecule şi atomi
PL-Fiz-AtC-2-2 lectii/ Modele atomice clasice
PL-Fiz-AtC-3-2 lectii/ Electronul, component al atomului
PL-Fiz-AtC-4-2 lectii/ Nivele de energie in atomi
PL-Fiz-AtC-5-2 lectii/ Tabelul lui Mendeleev si orbitalii atomici
PL-Fiz-AtC-6-2 lectii/ Radiaţii X
PL-Fiz-AtC-7-2 lectii/ Laseri
PL-Fiz-AtC-8-2 lectii/ Holografie
PL-Fiz-AtC-9-2 lectii/ Relaţii de nedeterminare în fizică
PL-Fiz-AtC-11-2 lectii/ Dualismul undă-corpuscul
PL-Fiz-Atc-10-2 lectii/ Spectre atomice
PL-Fiz-Mag-1-2 lectii/ Tipuri de generatoare electrice
PL-Fiz-Mag-2-2 lectii/ Tipuri de Condensatoare din Tehnică
PL-Fiz-Mag-3-2 lectii/ Reţele electrice casnice: funcţionare, precauţii
PL-Fiz-Mag-4-2 lectii/ Aparate electrice casnice: funcţionare, precauţii de utilizare
PL-Fiz-Mag-5-2 lectii/ Motoare electrice
PL-Fiz-Mag-6-2 lectii/ Magnetism terestru
PL-Fiz-Mag-7-2 lectii/ Magneţi - Electromagneţi
PL-Fiz-Mag-8-2 lectii/ Inducţia Electromagnetică şi Autoinducţia
PL-Fiz-Mag-9-2 lectii/ Transformatorul electric
PL-Fiz-Mag-10-2 lectii/ Funcţionarea unui copiator
PL-Fiz-Mag-11-2 lectii/ Reţele de distribuţie a energiei electrice
PL-Fiz-Mag-12-2 lectii/ Legea lui Joule şi Efectul Termic
PL-Fiz-Mag-13-2 lectii/ Puterea electrică pentru aparatele electrice casnice
PL-Fiz-Mag-14-2 lectii/ Randamentul de funcţionare al aparatelor electrice
PL-Fiz-Mag-15-2 lectii/ Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor electrice
PL-Fiz-Mag-16-2 lectii/ Aparate electrice de măsură
PL-Fiz-Mag-17-2 lectii/ Aplicatii ale electrolizei
PL-Fiz-Mag-18-2 lectii/ Fenomene de transport în gaze rarefiate
PL-Fiz-Mag-19-2 lectii/ Magnetizarea substanţelor - Aplicaţii
PL-Fiz-Mag-20-2 lectii/ Tipuri de unde electromagnetice
PL-Fiz-Mag-21-2 lectii/ Modul de producere al undelor electromagnetice
PL-Fiz-Mag-22-2 lectii/ Circuite oscilante in natura
PL-Fiz-Mag-23-2 lectii/ Semiconductorii - o descoperire epocală
PL-Fiz-Mag-24-2 lectii/ De la tuburile cu vid la circuitele integrate
PL-Fiz-Mec-1-2 lectii/ Mărimi fizice vectoriale întâlnite în fizică
PL-Fiz-Mec-2-2 lectii/ Compunerea şi descompunerea mărimilor fizice vectoriale - aplicaţii la forţe
PL-Fiz-Mec-3-2 lectii/ Viteza şi acceleraţia punctului material raportate la un referenţial
PL-Fiz-Mec-4-2 lectii/ Rezolvarea problemelor de mecanică în sisteme de referinţă inerţiale
PL-Fiz-Mec-5-2 lectii/ Rezolvarea problemelor în sisteme de referinţă neinerţiale
PL-Fiz-Mec-6-2 lectii/ Tipuri de forţe în mecanica clasică
PL-Fiz-Mec-7-2 lectii/ Miscarea corpului pe planul înclinat
PL-Fiz-Mec-8-2 lectii/ Tipuri de mişcări ale punctului material - asemănari, deosebiri
PL-Fiz-Mec-9-2 lectii/ Aplicaţii ale cinematicii în natură şi tehnică
PL-Fiz-Mec-10-2 lectii/ Interacţiuni realizate prin intermediul câmpurilor fizice-câmpul electrostatic
PL-Fiz-Mec-11-2 lectii/ Interacţiuni realizate prin intermediul câmpurilor fizice-câmpul electrostatic
PL-Fiz-Mec-12-2 lectii/ Legea lui Gauss pentru câmpul gravitaţional şi câmpul electrostatic
PL-Fiz-Mec-13-2 lectii/ Legea lui Gauss pentru câmpul gravitaţional şi câmpul electrostatic
PL-Fiz-Mec-14-2 lectii/ Mişcarea în câmp gravitaţional uniform
PL-Fiz-Mec-15-2 lectii/ Teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică
PL-Fiz-Mec-16-2 lectii/ Echilibrul corpurilor
PL-Fiz-Mec-17-2 lectii/ Echilibrul corpurilor scufundate în lichide
PL-Fiz-Mec-18-2 lectii/ Curgerea fluidelor ideale
PL-Fiz-Mec-19-2 lectii/ Fluide reale. Vâscozitatea
PL-Fiz-Mec-20-2 lectii/ Curgerea laminară şi curgerea turbulentă în natură
PL-Fiz-Mec-21-2 lectii/ Mişcarea corpurilor prin fluide
PL-Fiz-Mec-22-2 lectii/ Mişcarea circulară în natură
PL-Fiz-Mec-23-2 lectii/ Frecarea în natură
PL-Fiz-Mec-24-2 lectii/ Sateliţi naturali şi artificiali
PL-Fiz-Mec-25-2 lectii/ Centrul de masă şi aplicaţii
PL-Fiz-Mec-26-2 lectii/ Giroscopul şi aplicaţii
PL-Fiz-Mec-27-2 lectii/ Semnificaţia fizică a forţei de inerţie şi aplicaţii
PL-Fiz-Mec-28-2 lectii/ Forţa Coriolis şi aplicaţii
PL-Fiz-Mec-29-2 lectii/ Pendulul lui Foucalt
PL-Fiz-Mec-30-2 lectii/ Supraînălţarea drumurilor şi a căilor ferate
PL-Fiz-Mec-31-2 lectii/ Forţa portantă.Zborul avionului
PL-Fiz-Mec-32-2 lectii/ Efectul Magnus in natura
PL-Fiz-Mec-33-2 lectii/ Legile lui Kepler şi mişcarea planetelor
PL-Fiz-Mec-34-2 lectii/ Analogia dintre mişcarea planetelor şi mişcarea electronilor în atomi
PL-Fiz-Mec-35-2 lectii/ Mişcarea oscilatorie
PL-Fiz-Mec-36-2 lectii/ Unde Sonore - Aplicaţii
PL-Fiz-Mec-37-2 lectii/ Ecoul
PL-Fiz-Mec-38-2 lectii/ Instrumente muzicale
PL-Fiz-Mec-39-2 lectii/ Matematica şi acustica - Numărul de aur
PL-Fiz-Mec-40-2 lectii/ Analiza matematică - o necesitate în studiul dinamicii fluidelor
PL-Fiz-Mec-41-2 lectii/ Unde seismice
PL-Fiz-Nuc-1-2 lectii/ Radioactivitatea
PL-Fiz-Nuc-2-2 lectii/ Stabilitatea Nucleului Atomic şi Aplicaţii
PL-Fiz-Nuc-3-2 lectii/ Fisiune şi fuziune nucleară - asemănări şi deosebiri
PL-Fiz-Nuc-4-2 lectii/ Reacţii nucleare
PL-Fiz-Nuc-5-2 lectii/ Radiatii nucleare
PL-Fiz-Nuc-6-2 lectii/ Efectele radiaţiilor nucleare asupra materiei vii
PL-Fiz-Nuc-7-2 lectii/ Dozimetria
PL-Fiz-Nuc-8-2 lectii/ Acceleratoare de particule
PL-Fiz-Nuc-9-2 lectii/ Reactorul nuclear
PL-Fiz-Nuc-10-2 lectii/ Accidente nucleare şi norme de protecţie
PL-Fiz-Nuc-11-2 lectii/ Modele nucleare
PL-Fiz-Nuc-12-2 lectii/ Reacţia de fuziune în soare
PL-Fiz-Opt-1-2 lectii/ Reflexia și refracția luminii în natură
PL-Fiz-Opt-2-2 lectii/ Curcubeul
PL-Fiz-Opt-3-2 lectii/ Reflexia totală în natură
PL-Fiz-Opt-4-2 lectii/ Miraje optice
PL-Fiz-Opt-5-2 lectii/ Lentile întâlnite în natură
PL-Fiz-Opt-6-2 lectii/ Defecte de vedere si corectarea lor
PL-Fiz-Opt-7-2 lectii/ Instrumente optice
PL-Fiz-Opt-8-2 lectii/ Aberaţii optice
PL-Fiz-Opt-9-2 lectii/ Aplicaţii ale interferenţei luminii
PL-Fiz-Opt-10-2 lectii/ Difracţia - reţele de difracţie în natură
PL-Fiz-Opt-11-2 lectii/ Polarizarea luminii în natură
PL-Fiz-Opt-12-2 lectii/ Oglinzi plane în natură
PL-Fiz-Opt-13-2 lectii/ Oglinzi sferice în natură
PL-Fiz-Opt-14-2 lectii/ Lentile argintate
PL-Fiz-Opt-15-2 lectii/ Dispersia luminii şi Analiza spectrală
PL-Fiz-Opt-16-2 lectii/ Fotometrie
PL-Fiz-Term-1-2 lectii/ Structura substanţei - dovezi experimentale ale discontinuităţii
PL-Fiz-Term-2-2 lectii/ Caracteristici microscopice ale stărilor de agregare - faza gazoasă
PL-Fiz-Term-3-2 lectii/ Caracteristici microscopice ale stărilor de agregare-faza solidă
PL-Fiz-Term-4-2 lectii/ Caracteristici microscopice ale stărilor de agregare-faza lichidă
PL-Fiz-Term-5-2 lectii/ Capilaritate - Aplicaţii în natură
PL-Fiz-Term-6-2 lectii/ Strat superficial - aplicaţii în natură
PL-Fiz-Term-7-2 lectii/ Saltul de presiune Laplace
PL-Fiz-Term-8-2 lectii/ Principiul I al termodinamicii
PL-Fiz-Term-9-2 lectii/ Principiul II al termodinamicii
PL-Fiz-Term-10-2 lec..> Entropia în natură
PL-Fiz-Term-11-2 lec..> Ireversibilitatea fenomenelor naturale şi entropia
PL-Fiz-Term-12-2 lec..> Transformări fază - Vaporizare - Condensare
PL-Fiz-Term-13-2 lec..> Transformări de fază - topire și solidificare în natură
PL-Fiz-Term-14-2 lec..> Transformări de fază - sublimare şi desublimare - în natură
PL-Fiz-Term-15-2 lec..> Izotermele unui gaz real - Andrews
PL-Fiz-Term-16-2 lec..> Gazul real-Van der Waals
PL-Fiz-Term-17-2 lec..> Funţii de distribuţie în studiul unui gaz ideal, respectiv gaz real
PL-Fiz-Term-18-2 lec..> Transformarea politropă
PL-Fiz-Term-19-2 lec..> Tipuri de motoare termice utilizate în practică
PL-Fiz-Term-20-2 lec..> Pompe de căldură şi maşini frigorifice
PL-Fiz-Term-21-2 lec..> Gaze disociate
PL-Fiz-Term-22-2 lec..> Membrane permeabile şi semipermeabile în natură
PL-Fiz-Term-23-2 lec..> Schimbul de substanţă între două sisteme fizice
PL-Fiz-Term-24-2 lec..> Schimbul de energie termică între două sisteme fizice